U znanstvenom časopisu Plants objavljen je znanstveni članak koji je nastao kao rezultat projektnih aktivnosti CEKOM 3LJ, a u suradnji projektnog partnera Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku...

Na području Konjskoga, Radošića, Trolokvi, Lećevice, Kladnjica, Dugobaba i Niska, prikupljani su uzorci samoniklih voćnih vrsta i mapiran je teren, a sudjelovali su kolege dr.sc. Mira Radunić, mr.sc. Jakša Rošin i dr.sc. Marin Čagalj...

Na terenskom istraživanju prikupljanja uzoraka i mapiranju terena na području dalmatinske zagore (Muć, Sinj, Čavoglave, Drniš) sudjelovali su dr.sc. Mira Radunić, dr.sc. Goran Jelić i mr.sc. Jakša Rošin...

Na terenskom istraživanju, prikupljani su uzorci plodova (mukinja, brekinja, šipurka i gloga) na području planine Kamešnice, i to od izvora rijeke Rude, Korita, Otoka, Sinja, Biska. Također mapiran je teren. Sudjelovali su dr.sc. Mira Radunić, mr.sc. Jakša Rošin...

Čak 74 milijuna kuna - od čega su dvije trećine osigurane iz europskih fondova - vrijedan je Centar kompetencija u Poslovno-uslužnom centru Gospodarske zone Čaporice pokraj Trilja. U Centru bi se provedili razvojno-istraživački programi koji bi gospodarstvu tog kraja...

Za početak radi se na liniji 15 inovativnih farmaceutskih, kozmetičkih i prehrambenih proizvoda baziranih na ljekovitom i aromatičnom bilju. U čaporskom pogonu livanjske mljekare, premda je kapacitet i veći, na dan se u prosjeku preradi 7 tisuća litara mlijeka...

Na području Kamešnice, iznad mjesta Voštane, a prema vrhu Žlabina i planinarskom skloništu Sv. Mihovil (1.340 nm), suradnici na projektu s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita, dr.sc. Mira Radunić, dr.sc. Tonka Ninčević, mr.sc. Jakša Rošin...

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u ovo vrijeme posebnih epidemioloških mjera i još uvijek aktivne pandemije koronavirusa nije nedostajalo aktivnosti i različitih događanja u proteklim tjednima. U rujnu (od 16. do 18. rujna) 2020. održan je u Vukovaru međunarodni znanstveno...

Dana 22. listopada 2020. godine, istraživači dr.sc. Mira Radunić, dr.sc. Tonka Ninčević i dr.sc. Marin Čagalj s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša su obavili prvo terensko istraživanje (izviđanje terena, uzorkovanje biljnog materijala za analize, te mapirali teren)...

U Trilju je danas održana početna konferencija projekta CEKOM 3LJ, koji bi u konačnici trebao osigurati inovativne proizvode bazirane na samoniklom aromatičnom bilju. Ova konferencija svojevrsni je dovršetak aktivnosti Triljana na projektima...

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz poziv za dodjelu sredstava iz Oprerativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Gradu Trilju odobren je projekt pod nazivom Centar kompetencija 3LJ. Nositelj projekta je Ustanova CEKOM 3LJ sa sedam partnera, a sama vrijednost...

Stranica 2 od 3
Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj