Admin

Admin

Povodom Svjetskog dana pčela, 20. svibnja, gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin sastao se u Dvorani za sastanke Poslovno uslužnog centra 3LJ u GZ Čaporice s predstavnicima Pčelarske udruge Trilj, koja uspješno egzistira i ostvaruje odlične rezultate već dugi niz godina.

Srijeda, 11. svibnja 2022. 16:10

Posjet studenata Ustanovi CEKOM 3LJ

U srijedu su Ustanovu CEKOM 3LJ posjetili studenti Sveučilišta u Splitu - Prehrambene tehnologije Kemijsko-tehnološkog fakulteta i studenti Mediteranske poljoprivrede u pratnji izv. prof. dr. sc. Frane Strikića, doc. dr. sc. Maria Bjeliša i dr. sc. Danijele Skroza.

Liječenje biljkama ima dugu tradiciju u svim narodima, a spoznaje i iskustva, ponekad protkane mistikom i praznovjerjem, prenosile su se najčešće usmenom predajom. Etnobotanika je znanstvena disciplina koja je usmjerena na proučavanje i bilježenje primjene biljaka...

U prostorijama Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ potpisani su prvi ugovori za nabavu istraživačke infrastrukture na kojoj će raditi znanstveno istraživačko osoblje projekta CEKOM 3LJ. Ugovore su potpisali predstavnik naručitelja...

Petak, 18. veljače 2022. 12:17

Sastanak projektnih partnera CEKOM 3LJ

U prostorijama Poslovno uslužnog centra, gospodarska zona Čaporice, 17. veljače održan je sastanak projektnih partnera CEKOM 3LJ. Uz predstavnike Ustanove CEKOM 3LJ sastanku su prisustvovali Kemijsko tehnološki fakultet i Institut za jadranske kulture...

Temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 43. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97...

Subota, 18. prosinca 2021. 15:04

Laboratorijska mjerenja

U laboratoriju Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, na terenima prikupljeni uzorci determiniranih biljnih vrsta se analiziraju.

U skladu sa čl. 19. i 24. Statuta Ustanove Cekom 3lj, te čl. 14. i 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Cekom 3lj, pročišćeni tekst, Upravno vijeće Ustanove Cekom 3lj, na sjednici održanoj 11. 11. 2021. godine donijelo je Zaključak kojim raspisuje Javni natječaj...

Upravno vijeće Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ raspisuje javni natječaj za 4 izvršitelja za radna mjesta viši stručni suradnik (m/ž), za poslove rada na projektu CEKOM 3LJ, do završetka EU projekta, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)...

Ponedjeljak, 30. studenog 2020. 19:30

Terensko istraživanje 26. studenoga 2020. godine

Na području Konjskoga, Radošića, Trolokvi, Lećevice, Kladnjica, Dugobaba i Niska, prikupljani su uzorci samoniklih voćnih vrsta i mapiran je teren, a sudjelovali su kolege dr.sc. Mira Radunić, mr.sc. Jakša Rošin i dr.sc. Marin Čagalj...

Stranica 1 od 4
Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj