U skladu sa čl. 19. i 24. Statuta Ustanove Cekom 3lj, te čl. 14. i 15. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Cekom 3lj, pročišćeni tekst, Upravno vijeće Ustanove Cekom 3lj, na sjednici održanoj 11. 11. 2021. godine donijelo je Zaključak kojim raspisuje Javni natječaj...

Temeljem članka 19. Statuta Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ od 14. rujna 2016. i Pravilnika o radu Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ od 9. listopada 2017., Upravno vijeće...

Intervju kandidata održat će se u utorak 18. svibnja 2021. godine. u Poslovno uslužnom centru 3LJ, na lokaciji Gospodarska Zona Čaporice. Kandidati koji su udovoljili kriteriju od 60% bodovanja na pisanom testiranju za poslove rada na projektu CEKOM 3LJ pozvani su...

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj