Odluka o odabiru kandidatkinje za imenovanje Ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ

19.03.2024.

USTANOVA CEKOM 3LJ
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 112-01/24-01/06
URBROJ: 2181-12-10-24-01

Ugljane, 18.03.2024. godine

Na temelju članka 13. Statuta Ustanove CEKOM 3LJ, Upravno vijeće Ustanove, na sjednici održanoj 18. ožujka 2024. godine, donijelo je:

ODLUKU
o odabiru kandidatkinje za imenovanje Ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ

I

Na radna mjesto Ravnateljice Ustanove CEKOM 3LJ, imenuje se Jelena Ružić, mag. oec.

II

Ova odluka temelji se na ispunjenju svih uvjeta po Javnom natječaju za imenovanje Ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ, Klasa: 112-01/24-01/02, Urbroj: 2181-12-10-24-01, i rezultatima održanih pojedinačnih intervjua sa kandidatima za Ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ.

III

Odabranoj kandidatkinji ponudit će se Ugovor o radu, sukladno uvjetima po gore navedenom Javnom natječaju.

IV

Ova Odluka na snazi je danom donošenja, a postaje pravomoćna nakon proteka roka za prigovor.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke kandidatkinje mogu uložiti prigovor Upravnom vijeću Ustanove CEKOM 3LJ, u roku 8 dana od dana objave na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Ustanove CEKOM 3LJ.

Prigovor se predaje osobno, na adresi Ustanove, Ugljane 115C, radnim danima od 8 do 14 sati.

Ugljane, 18.03.2024. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Marija Vrgoč

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj