InoFood Dalmatia 2024

InoFood Dalmatia 2024

Ustanova CEKOM 3LJ uz sufinanciranje sredstvima iz Programa Istraživanje, razvoj, inovacije (IRI) Splitsko-dalmatinske županije i potporu grada Trilja tijekom 2024. godine provodi projekt „InoFood Dalmatia 2024 – umrežavanje za inovaciju na području proizvodnje hrane“ koji za cilj ima poticanje gospodarskog razvoja i uvođenje strukturnih promjena, poboljšanje inovacijskog okruženja i jačanje lanaca vrijednosti u području prehrane i proizvodnje hrane kroz povećanje aktivnosti suradnje za istraživanje i razvoj znanstveno-istraživačkog i poslovnog sektora.

Projekt InoFood Dalmatia 2024 će kroz različite aktivnosti povezati poslovni i znanstveno-istraživački sektor na sastancima, konferenciji, putem izvješća, savjetovanja i informiranja zainteresiranih dionika. Tijekom projekta će se provesti više anketa kako bi se utvrdile potrebe i potencijalni smjerovi za razvoj i partnerstva među sektorima čime će se doći do vrijednih informacija i temelja za nove projekte i nove proizvode.

Organizirat će se konferencija InoFood Dalmatia 2024 na kojoj će sudjelovati predstavnici iz područja proizvodnje hrane u Splitsko-dalmatinskoj županiji te predstavnici znanstveno-istraživačkog sektora. Na konferenciji će gospodarski subjekti imati priliku predstaviti svoje proizvode, sudjelovati na panel raspravama, upoznati nove tehnologije i procese koje ispituju znanstveno-istraživačke institucije, povezati se sa znanstvenicima i vidjeti primjer dobre prakse postojeće međusektorske suradnje.

Nakon konferencije planiran je radni sastanak s onim subjektima obaju sektora koji će pokazati najveći potencijal te će se kroz savjetovanje, posredovanje i usmjeravanje nastojati stvoriti temelj za potpisivanje sporazuma o suradnji koji će dovesti do barem jednog novog projekta i/ili razvoja barem jednog novog proizvoda iz područja inovativne hrane s dodanom vrijednošću.

Projekt „InoFood Dalmatia 2024 – umrežavanje za inovaciju na području proizvodnje hrane“ nastojat će dovesti do povećanja svijesti o važnosti proizvodnje hrane na području Splitsko-dalmatinske županije usklađene s najnovijim trendovima i znanstvenim postignućima, a temeljeno na tradicionalnim i prepoznatljivim artiklima.

Splitsko-dalmatinska županija sufinancira projekt „InoFood Dalmatia 2024 – umrežavanje za inovaciju na području proizvodnje hrane“ sredstvima iz Programa Istraživanje, razvoj, inovacije (IRI) Splitsko-dalmatinske županije“ u iznosu 12.142,85 eura, a ostatak troškova projekta snosi Ustanova CEKOM 3LJ uz podršku grada Trilja.

Splitsko-dalmatinska županija
CEKOM 3LJ
Grad Trilj
Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj