O nama

Temeljem istraživanja i analiza razvojnih potencijala, kako bi se pokrenuo gospodarski razvoj te iskoristili razvojni potencijali triljskog područja, grad Trilj, u skladu sa svojim Strateškim razvojnim programom, tijekom 2015. godine osniva Ustanovu za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ.

CEKOM 3LJ

Želja je stvoriti pretpostavku za pružanje podrške podizanju kapaciteta poslovnog sektora malih i srednjih poduzeća zainteresiranih za razvoj novih poljoprivrednih proizvoda, prema Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Povezivanjem znanja i iskustava sektora znanosti i industrije, Ustanova provodi razvojno-istraživačke programe koje zahtijeva gospodarstvo stvarajući, primjerice, nove proizvode i usluge, poboljšavajući tržišnu poziciju gospodarstva povećanjem dodatne vrijednosti postojećim proizvodima i uslugama, transferirajući ljudske resurse i stvarajući nove tvrtke ili poslove, povezujući visokoškolske ustanove i institute s jedne te gospodarstvo (prvenstveno mala i srednja poduzeća) s druge strane.

Djelatnosti ustanove CEKOM 3LJ

Ustanova CEKOM 3LJ bavi se sljedećim djelatnostima:

 • stručno istraživanje i razvoj u poljoprivredi, prehrambenoj tehnologiji, biotehnologiji, području zdravlja i nutricionizma;
 • promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području poljoprivrede, prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma;
 • poticanje lokalnog i regionalnog gospodarstva na uključivanje i sudjelovanje u razvojnim projektima na području poljoprivrede, prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma;
 • izrada prijave projekata vezanih za pozive odnosno javne natječaje za sufinanciranje ili dodjelu bespovratnih sredstava;
 • organiziranje i posredovanje pri izgradnji gospodarskih objekata, izrada gospodarskih projekata i studija;
 • gospodarenje poslovnim zonama i poduzetničkim inkubatorima;
 • organiziranje i informiranje poduzetnika putem info centra;
 • izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova Europske unije;
 • izrada poslovnih planova i financijskih proračuna;
 • priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa Europske unije;
 • poticanje poslova suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja;
 • poticanje razvoja tehnološki utemeljenog i inovativnog poduzetništva;
 • organiziranje sajmova;
 • uspostavljanje suradnje s inozemnim financijskim institucijama u cilju unapređenja tehnološkog poduzetništva na području poljoprivrede, prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma;
 • savjetovanje i pomoć u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom poljoprivrede, prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma;
 • izdavačka djelatnost;
 • promidžba (reklama i propaganda);
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;
 • kupnja i prodaja robe;
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
 • održavanje i popravak aparata i strojeva u poljoprivredi;

Ustanova CEKOM 3LJ bavi se i drugim djelatnostima uobičajenima uz gore navedene.

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj