Obavijest o ishodu Javnog natječaja za imenovanje Ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ

03.04.2024.

USTANOVA CEKOM 3LJ
Upravno vijeće

KLASA :112-01/24-01/08
URBROJ:2181-12-10-24-01

Ugljane, 03.04.2024. god.

OBAVIJEST
o ishodu Javnog natječaja za imenovanje Ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ

Sukladno odredbama članka 10. točke 10. Zakona o pristupu informacijama („Narodne novine“ broj 25/13,85/15 i 69/22), a temeljem provedenog Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ustanove CEKOM 3LJ, objavljenom 31.01.2024.godine u Narodnim novinama, te u javnim glasilima Slobodna Dalmacija i na mrežnim stranicama Ustanove CEKOM 3LJ i Grada Trilja, Upravno vijeće Ustanove CEKOM 3LJ, imenuje Jelenu Ružić, mag. oec, ravnateljicom Ustanove CEKOM 3LJ, na puno radno vrijeme, mandatno razdoblje četiri godine.

Predsjednica
Upravnog vijeća Ustanove CEKOM 3LJ

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj