Poništenje javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelj a/ice Ustanove CEKOM 3LJ

17.01.2022.

USTANOVA ZA ISRAŽIVANJE I ŠIRENJE ZNANJA U
PODRUČJU PREHRANE I ZDRAVLJA - CEKOM 3LJ
TRILJ

Temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 43. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), u postupku provedbe Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme, Upravno vijeće Ustanove donosi

ODLUKU
o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme

  1. Poništava se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme, objavljen u Narodnim Novinama, službenoj web stranici Grada Trilja, službenoj web stranici Ustanove CEKOM 3LJ i Slobodnoj Dalmaciji dana 01. prosinca 2021. godine.
  2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
  3. Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici Ustanove CEKOM 3LJ.

Predsjednica Upravnog vijeća
Marija Vrgoč

Poništenje natječaja Ravnatelj

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj