Obavijest kandidatima koji su ispunili formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje Voditelja odjela

29.02.2024.

Pisana provjera znanja i sposobnosti kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima Javnog natječaja za imenovanje Voditelja odjela administrativno financijskih poslova i Voditelja odjela za gospodarsko laboratorijske poslove održat će se u petak, 08.03.2024. godine u 9:00 sati, u Dvorani za sastanke Poslovno uslužnog centra 3LJ (Ugljane 115C, 21240 Trilj).

Na pisanu provjeru pozvani su kandidati pod sljedećim oznakama:

 • CEKOM-AF-1
 • CEKOM-GL-3
 • CEKOM-GL-5

Na pisanu provjeru potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili vozačku dozvolu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadne pisane provjere, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da provjeri pristupi u naznačeno vrijeme. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. Smatrat će se da  je prijavu povukao i kandidat koji na pisanoj provjeri remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili vozačku dozvolu.

Pisana provjera za oba radna mjesta po Javnom natječaju sastojat će se od 10 pitanja. Provjera će trajati do 45 minuta.

Rezultati pisane provjere bit će dostavljeni svim kandidatima putem kontakt e-maila navedenoga u prijavama.

Kandidati koji ostvare najmanje 60 % bodova na pisanom testiranju bit će pozvani na intervju.

Provjera se provodi iz sljedeće literature:

 • Za imenovanje Voditelja odjela administrativno financijskih poslova:
  • Ustav RH (pročišćeni tekst NN 85/2010)
  • Zakon o ustanovama (pročišćeni tekst NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
  • Zakon o proračunu (NN 144/21)
  • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)
  • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23)
  • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22)
  • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23)
  • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20 i 30/23)
  • Ustanova CEKOM 3LJ (cekom3lj.hr)
 • Za imenovanje Voditelja odjela za gospodarsko laboratorijske poslove:
  • Ustav RH (pročišćeni tekst NN 85/2010)
  • Zakon o ustanovama (pročišćeni tekst NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
  • Pravilnik o vinarstvu (NN 81/22, 75/23)
  • Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (NN 47/19)
  • Ekstrakcija i ekstraktori biljnih sirovina, Mujić, I., Jokić, S. (Studio HS Internet d.o.o., Osijek, 2018.)
  • Ustanova CEKOM 3LJ (cekom3lj.hr)

Pojmovi koji se koriste u ovoj obavijesti, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Povjerenstvo

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj