Ustanova CEKOM 3LJ ide dalje, realizirana je prva faza projekta ‘Plodovi Dalmacije’

29.06.2023.
Ustanova CEKOM 3LJ ide dalje, realizirana je prva faza projekta ‘Plodovi Dalmacije’

Centar kompetencija u Trilju je ušao u završnu fazu provedbe projekta vezanog za istraživanje i širenje znanja na području prehrane i zdravlja, koji je sufinanciran sredstvima iz EU fondova i u novom financijskom razdoblju. Projektom je ostvareno povezivanje znanosti i industrije, stvoreni su uvjeti za provođenje razvojno-istraživačkih programa vezanih za nove proizvode i usluge.

Sukladno činjenici da je CEKOM 3LJ razvio kapacitete koji će biti od iznimnog značenja za Grad Trilj, cetinski kraj, Dalmatinsku zagoru te u široj perspektivi Dalmaciju, Grad Trilj je podržao buduće aktivnosti na daljnjem razvoju institucije ulaganjem u izradu dokumentacije za projekt ‘Plodovi Dalmacije’. Istaknuo je to gradonačelnik Grada Trilja Ivan Bugarin, kojemu smo postavili nekoliko pitanja kako bi javnosti približili važnost novog projekta.

Grad Trilj je naručivanjem projektne dokumentacije za ‘Plodove Dalmacije’ podržao smjer i buduće aktivnosti ustanove CEKOM 3LJ. Što sadržava projektna dokumentacija?

‘Projektna dokumentacija sadržava opis projekta, strateške ciljeve i razvojne mjere, marketinški plan projekta te aplikaciju OPG registar unutar koje će se evidentirati svi OPG-ovi u inicijalnoj fazi s područja Dalmatinske zagore, a u perspektivi područja Dalmacije što uključuje otoke, obalu i zaleđe.’

Koje su strateške odrednice na temelju kojih je složena projektna dokumentacija?

‘Radi se o prijavnom materijalu koji će uz izradu stručnih studija biti adekvatan za buduće aktivnosti vezane za apliciranje prema EU fondovima, NPOO natječajima te projektima vezanim za prekograničnu suradnju. Navedena dokumentacija je usklađena s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine i Planom razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2027.’

Gradonačelnik Ivan Bugarin ističe i da je projektna dokumentacija usklađena s razvojnim potencijalima Grada Trilja, naglašenima u ranijim strateškim dokumentima.

Cetinski kraj ima dugu tradiciju razvoja poljoprivrede, od koje nije odustao niti danas. Kakvu korist će imati građani Trilja od projekta ‘Plodovi Dalmacije’?

‘Misija projekta je osnažiti i podržati lokalne OPG-ove u razvoju inovativne, ekološke i održive poljoprivredne proizvodnje. Kroz suradnju s ustanovom CEKOM 3LJ, projekt će pružiti edukaciju i podršku poljoprivrednicima u primjeni modernih tehnologija, pametnih sustava i dobre poljoprivredne prakse kako bi povećali kvalitetu proizvoda, produktivnost i učinkovitost u proizvodnji te osigurali održivost poslovanja – što je najvažnije za prostor cetinskog kraja i Dalmatinske zagore.’

Koja je vizija projekta i što će se dobiti njezinim ostvarenjem?

‘Realizacijom se ostvaruje održivi ekosustav pametne poljoprivrede na užem, a kasnije i na širem području Splitsko-dalmatinske županije, koji će omogućiti lokalnim poljoprivrednicima da proizvode visokokvalitetne ekološke i autohtone poljoprivredne proizvode. Potrebno je stvoriti zdravije okruženje za ljude i životinje, očuvati prirodu i tradiciju autohtonih proizvoda te povećati ekonomsku održivost lokalnih OPG-ova. Kroz razvoj prodajne mreže projekta će se omogućiti dostupnost kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda širem krugu potrošača u Hrvatskoj i inozemstvu.’

Vizija projekta je postati primjer uspješnog održivog razvoja pametne poljoprivrede i promocije autohtonih proizvoda koji će privući goste i potaknuti razvoj turizma na našem području, naglašava ‘prvi čovjek’ Trilja, čime je ukazao na svijetlu perspektivu.

Evidentno je da se novim projektom žele materijalizirati ulaganja u ustanovu CEKOM 3LJ. Što je krajnji cilj projekta ‘Plodovi Dalmacije’?

‘Cilj projekta je uspostaviti i ojačati tržište za ekološke i autohtone poljoprivredne proizvode. Kroz suradnju s ustanovom CEKOM 3LJ projekt ima kapacitete stvoriti kanale prodaje za lokalne OPG-ove i promovirati kvalitetne i održive proizvode među potrošačima. Također, ostavljen je prostor za edukaciju potrošača o prednostima kupnje ekološki uzgojenih i autohtonih proizvoda čime će se potaknuti njihova potražnja na lokalnom i regionalnom tržištu. Kroz web trgovinu i promotivne aktivnosti poput degustacija, sajmova i edukacija, projekt može stvoriti prepoznatljivost brenda te osigurati da lokalni OPG-ovi budu konkurentni na tržištu. Krajnji cilj je povećati prihode poljoprivrednih gospodarstava, potaknuti razvoj pametne poljoprivrede i održive poljoprivredne proizvodnje, te doprinijeti očuvanju ruralnih područja i održivom razvoju lokalne zajednice – što će se i dogoditi u završnoj fazi razvoja projekta ukoliko se ostvari praktična primjena.’

Na kraju razgovora gradonačelnik Ivan Bugarin podsjeća da Grad Trilj ide u smjeru iskorištavanja svih potencijala u Poslovnoj zoni Čaporice koristeći idealan geografski položaj, prometnu povezanost te prirodne resurse koji Trilj svrstavaju u sredinu koja može i treba ostvariti progresivan rast. ‘Plodovi Dalmacije’ samo su jedan u nizu projekata kojim će se iskoristiti kapaciteti ustanove CEKOM 3LJ.

Preuzeto s ferata.hr

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj