Održana prezentacija uređaja za kompletnu analitiku vina

07.06.2023.
Održana prezentacija uređaja za kompletnu analitiku vina

U organizaciji Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ i tvrtke Labena d.o.o. koja nudi potpuna rješenja za procesnu i laboratorijsku analizu hrane, održano je predstavljanje mogućnosti uređaja za kompletnu analizu vina kako bi vinarima približili suvremenu, brzu i referentnu metodu za kontrolu kvalitete grožđa, mošta, mošta u fermentaciji te gotovog vina na analizatoru OenoFoss.

Osim lokalnih vinara s triljskog područja, na događanju u Poslovno uslužnom centru 3LJ u gospodarskoj zoni Čaporice sudjelovali su vinari od Kaštela i Imotskog do Skradina koji su na licu mjesta mogli vidjeti kako uređaj radi i analizirati svoje uzorke vina. Uređaj u svega nekoliko minuta iz par kapljica uzorka vina FTIR metodom daje informacije o ključnim parametrima važnima u vinarstvu. Uređaj je idelan za testiranje mošta za procjenu idealnog vremena za berbu, probir plodova, planiranje i praćenje fermentacije, kontrolu kvalitete po pojedinoj bačvi, kontrolu kupaža i mjerenje prije flaširanja.

Održana prezentacija uređaja za kompletnu analitiku vina

Obrađeno je tridesetak uzoraka raznih vina, bijelih i crnih, što vrhunskih vina poput crljenka i babića do kupaža. Impresionirani prikazanim mogućnostima analize, kao i rezultatima svog rada, vinari su iskazali interes za uslugama koje će Ustanova CEKOM 3LJ u skoroj budućnosti moći ponuditi.

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj