Etnobotanička istraživanja Dalmatinske zagore - Grad Trilj

10.05.2022.
Etnobotanička istraživanja Dalmatinske zagore - Grad Trilj

Liječenje biljkama ima dugu tradiciju u svim narodima, a spoznaje i iskustva, ponekad protkane mistikom i praznovjerjem, prenosile su se najčešće usmenom predajom. Etnobotanika je znanstvena disciplina koja je usmjerena na proučavanje i bilježenje primjene biljaka u svim sferama života u različitih etničkih skupina i naroda.

Etnobotanička istraživanja obuhvaćaju upotrebu biljaka u prehrani, u proizvodnji prirodnih boja, tekstilnog i građevinskog materijala, alata, a s farmaceutskog aspekta najzanimljivije je proučavanje i bilježenje primjene biljaka u olakšavanju najrazličitijih zdravstvenih tegoba ljudi i životinja. S obzirom na sve veći protok informacija putem suvremenih medija, iskonski narodni običaji polako gube svoju autentičnost, miješaju se s običajima drugih kultura te se polako zaboravljaju. (1) Također zbog sve veće depopulacije sela dolazi do opasnosti od nestanka narodnog znanja o upotrebi bilja za razne namjene.

Etnobotanička istraživanja dalmatinske zagore - Grad Trilj

U sklopu projekta CEKOM 3LJ provode se etnobotanička istraživanja Dalmatinske zagore. Terensko istraživanje na području grada Trilja provedeno je 06.05.2022. Grad Trilj nalazi se 30 kilometara sjeveroistočno od Splita, na 305 metara nadmorske visine, uz rijeku Cetinu u području umjereno kontinentalne klime grada koja se preklapa sa submediteranskom klimom. Podatci su prikupljeni u šest sela: Nova Sela, Čaporice, Trilj, Košute, Grab i Velić.

Kroz razgovore sa starijim osobama koje raspoznaju i koriste biljke, zabilježeni su narodni nazivi tih biljnih vrsta, način izrade ljekovitih oblika koje primjenjuju za liječenje te indikacije.

U istraživanju je sudjelovalo 8 osoba starijih od šezdeset godina, koje skupljaju i koriste biljke za liječenje. Glavni kriterij odabira ispitanika bio je da njihovo iskustvo u primjeni tih biljnih vrsta potječe iz ovoga područja te da je stečeno isključivo usmenom predajom od članova njihove obitelji ili sumještana. Tijekom razgovora od ispitanika su dobiveni sljedeći podatci: lokalni naziv biljke, dio biljke koji se koristi, detaljan opis izrade pripravaka, indikacije i način primjene.

Etnobotanička istraživanja dalmatinske zagore - Grad Trilj

Da bi se provjerio i potvrdio identitet biljnih vrsta, osobito u slučaju razlike između lokalnog i službenog naziva biljke, u pratnji ispitanika obišla su se nalazišta u periodu cvatnje. Tom su prilikom biljke fotografirane i prikupljeni su uzorci za izradu herbarija. Ubrani primjerci su herbarizirani, a taksonomska identifikacija provedena je koristeći stručnu literaturu. Herbarij je trenutno pohranjen na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša, Split.

(1) K. Hazler Pilepić, A. Antolković, Ž. Maleš, M. Crkvenčić,: Etbobotaničko istraživanje u uporabi biljaka u ljekovite svrhe na području Svetog Ivana Zeline, Farmaceutski glasnik 71, 9/2015

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj