Terensko istraživanje 13. studenoga 2020. godine

16.11.2020.
Terensko istraživanje 13. studenoga 2020. godine

Na terenskom istraživanju prikupljanja uzoraka i mapiranju terena na području dalmatinske zagore (Muć, Sinj, Čavoglave, Drniš) sudjelovali su dr.sc. Mira Radunić, dr.sc. Goran Jelić i mr.sc. Jakša Rošin.

Preuzeto s cekom3lj.krs.hr

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj