Prvo terensko istraživanje 22. listopada 2020.

26.10.2020.
Prvo terensko istraživanje 22. listopada 2020.

Dana 22. listopada 2020. godine, istraživači dr.sc. Mira Radunić, dr.sc. Tonka Ninčević i dr.sc. Marin Čagalj s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša su obavili prvo terensko istraživanje (izviđanje terena, uzorkovanje biljnog materijala za analize, te mapirali teren) na području Kamešnice, oko vrha Žlabina i planinarskog skloništa Sv. Mihovil na visini od 1340 m.

Preuzeto s cekom3lj.krs.hr

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj