Aktualnosti na PTFOS-u

01.11.2020.
Ivana Lauš
Aktualnosti na PTFOS-u

Ružičkini su dani interdisciplinaran skup kojemu je cilj promicanje izvrsnosti u znanstvenim i stručnim istraživanjima s naglaskom na primjenu najnovijih znanstvenih rezultata i stručnih dostignuća.

Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u ovo vrijeme posebnih epidemioloških mjera i još uvijek aktivne pandemije koronavirusa nije nedostajalo aktivnosti i različitih događanja u proteklim tjednima.

U rujnu (od 16. do 18. rujna) 2020. održan je u Vukovaru međunarodni znanstveno-stručni skup „18. Ružičkini dani: Danas znanost – sutra industrija“ u organizaciji Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (PTFOS), European Chemical Society (EuChemS) i European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG), u sjećanje na istaknutog hrvatskog znanstvenika i nobelovca Leopolda (Lavoslava) Ružičku. Skupu je pokrovitelj HAZU, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti. Ružičkini su dani interdisciplinaran skup kojemu je cilj promicanje izvrsnosti u znanstvenim i stručnim istraživanjima s naglaskom na primjenu najnovijih znanstvenih rezultata i stručnih dostignuća.

Skup je ujedno i prigoda za susrete, razmjenu mišljenja i iskustava te uspostavu suradnje među sudionicima s visokih učilišta, instituta i gospodarstva. Rad se Skupa odvijao kroz plenarna i pozvana predavanja, usmena i posterska priopćenja kao i predstavljanja gospodarskih subjekata, a cijeli Skup bilo je moguće pratiti i uživo putem internetske veze. Također, u okviru 18. Ružičkinih dana održan je sedmi put i Susret mladih kemičara (16. rujna 2020.), izlaganja učenika srednjih škola i njihovih mentora pri čemu je cilj usmjeriti učenike i mlade prema proizvodnim tehničkim i prirodnim strukama, osobito iz kemijskog i srodnih područja, kao i pripadajućim razvojnim i znanstvenim istraživanjima.

Također, u rujnu 2020. na Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek primljena su tri doktoranda u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektima Hrvatske zaklade za znanost „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”: „Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje (Bio4Feed)“; „Razvoj održivog integriranog procesa proizvodnje biološki aktivnih izolata iz proizvodnih ostataka prehrambene industrije (POPI-WinCEco)“; „Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima”, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do isteka razdoblja provedbe projekata.

Dana 1. listopada 2020., iako u pomalo neobičnim okolnostima, održan je na Fakultetu i Dekanski sat kojim su naši brucoši započeli svoj akademski obrazovni proces, a koji je zbog epidemioloških ograničenja podijeljen u više termina i skupina.

Nadalje, 9. listopada 2020. na PTFOS-u održana je završna konferencija projekta „Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija Biotehnologija na engleskom jeziku“, koji se financira iz Poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ (odobren je iznos financiranja 1.776.323,15 kuna) i koji je nastao u suradnji Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Medicinskog fakulteta Osijek te Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u svrhu poboljšanja kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja u Osijeku.

Također, 14. listopada 2020. u Gradu Trilju (Splitsko-dalmatinska županija) održala se početna konferencija projekta „CEKOM 3LJ“ (Centar kompetencija 3LJ), KK.01.2.2.03.0017, projekta koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedbom projekta nabavlja se istraživačka infrastruktura i provodi petnaest razvojno-istraživačkih aktivnosti što će rezultirati s petnaest novih proizvoda na tržištu i to u području farmaceutike, nutricionizma (funkcionalne hrane) i preradi hrane. Dodatno, provedbom projekta stvaraju se trajne pretpostavke i jačaju kapaciteti za provedbu razvojno-istraživačkih aktivnosti, poticanje inovacija i komercijalizaciju novih proizvoda.

U sklopu početne konferencije održao se i okrugli stol na temu „Valorizacija ljekovitog i aromatičnog bilja Dalmatinske zagore“ na kojem je sudjelovala i prof. dr. sc. Stela Jokić s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Ujedno se na početnoj konferenciji potpisao i Sporazum o poslovnoj suradnji između Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ kojim se dogovorila suradnja u struci i znanosti te drugim područjima iz djelokruga rada potpisnika Sporazuma.

Preuzeto s glas.hr

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj