Održan početni sastanak projekta CEKOM 3LJ

22.09.2020.
Održan početni sastanak projekta CEKOM 3LJ

CEKOM 3LJ stvara zajednički prostor za znanstveni i industrijski sektor povezujući njihovo znanje i iskustvo, odnosno povezuje visokoškolske ustanove i institute s gospodarstvom i to primarno s malim i srednjim poduzetnicima. Javna ustanova RERA S.D., na projektu sudjeluje kroz Tehničku pomoć "Savjetom do fondova".

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz poziv za dodjelu sredstava iz Oprerativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Gradu Trilju odobren je projekt pod nazivom Centar kompetencija 3LJ. Nositelj projekta je Ustanova CEKOM 3LJ sa sedam partnera, a sama vrijednost projekta je 72 milijuna kuna. Zbog epidemioloških mjera i preporuka početni sastanak partnera održan je online 21. rujna 2020.

Sastanku su prisustvovali ispred Ustanove CEKOM 3LJ v.d. ravnatelj Ivan šušnjara, Javne ustanove RERA S.D. kao koordinatora pripreme i provedbe projekta Mate Paštar, Instituta Ruđer Bošković dr.sc. Rozelindra Čož-Rakovac i dr.sc. Marin Roje, Kemijsko tehnološkog fakulteta dr.sc. Igor Jerković, Agronomskog fakulteta dr.sc. Martina Grdiša, Veterinarskog fakultet dr.sc. Nevijo Zdolec i Marta Kiš, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša dr.sc. Mira Radunić i dr.sc. Marin Čagalj, Pharmagal d.o.o. Matko Boban, Puđa d.o.o. Darko Čobanov.

Nakon uvoda i predstavljanja svakog projektnog partnera sastanak se nastavio u radnom tonu prvenstveno bazirajući se na projektne aktivnosti. S obzirom da se radi o respektabilnim znanstveno istraživačkim ustanovama i poduzetnicima imenovano je stručno vijeće koje će provoditi aktivnosti i voditi svoje timove u institucijama iz kojih dolaze.

CEKOM 3LJ stvara zajednički prostor za znanstveni i industrijski sektor povezujući njihovo znanje i iskustvo, odnosno povezuje visokoškolske ustanove i institute s gospodarstvom i to primarno s malim i srednjim poduzetnicima. Ustanova CEKOM 3LJ očekuje razvojno-istraživačke programe koji će dovesti do veće primjene rezultata istraživanja znanstvenih institucija kao što su primjerice, kreiranje novih proizvoda i usluga, poboljšanje tržišne pozicije gospodarstva povećanjem dodane vrijednosti postojećim proizvodima i uslugama, transferu ljudskih resursa i kreiranjem novih tvrtki i poslovanja. U slučajevima poput krize uzrokovanom pandemijom COVID- 19 ustanova ima za zadaću pronaći brz odgovor za oporavak poljoprivredne proizvodnje s obzirom da će se u istoj nalaziti najsuvremenija tehnološka oprema koja će omogućiti poljoprivrednicima da od svojih ratarskih ili voćarskih kultura stvaraju proizvode dodane vrijednosti.

Ključne aktivnosti i očekivani rezultati projekta su razvoj 15 novih inovativnih proizvoda u područjima farmaceutike, nutricionizma i funkcionalne hrane baziranih na ljekovitom i aromatičnom bilju, a kroz sam projekt zaposlit će se 16 visokoobrazovanih osoba u institucijama koje sudjeluju u projektu. Ustanova CEKOM 3LJ te istraživačka infrastruktura biti će smještena u novoizgrađenom Poslovno uslužnom centru 3LJ u gospodarskoj zoni Čaporice.

Preuzeto s rera.hr

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj