Centri 3LJ i CEKOM 3LJ - makro projekti za razvoj i podršku lokalnog poduzetništva

04.10.2017.
Poslovni Dnevnik
Centri 3LJ i CEKOM 3LJ - makro projekti za razvoj i podršku lokalnog poduzetništva

Ciljevi: naglasak će biti na agropoduzetništvu te razvoju i primjeni istraživanja

Javna ustanova za razvoj i koordinaciju Splitskodalmatinske županije partnerska je institucija makro projekta Grada Trilja Poslovno uslužni centar 3LJ. Cilj projekta Poslovno uslužni centar 3LJ je doprinijeti razvoju poduzetničkog okruženja i poduzetništva razvojem poduzetničke infrastrukture i usluga poduzetnicima Dalmatinske zagore s naglaskom na agropoduzetništvo. Poslovno uslužni centar 3LJ pripremljen je kao integrirana poduzetnička infrastruktura koja u sebi objedinjava prostore za inkubaciju i akceleraciju poduzetnika, prostore za poduzetničke potporne institucije, najmoderniji laboratorij u Hrvatskoj za testiranje sigurnosti i kvalitete hrane, funkcionalne prostore namijenjene za konkretne poslovne djelatnosti.

Naglasak je ipak na samom inkubatoru, pratećim uslugama te brojnim potpornim uslugama za poduzetnike. Centar za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja (CEKOM 3LJ) je individualni umreženi subjekt vođen potrebama industrije, osmišljen u svrhu pružanja podrške podizanju kapaciteta poslovnog sektora, kako bi provodili projekte usmjerene na razvoj i primijenjena istraživanja i komercijalizaciju rezultata, u skladu s tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

Projekt ima status Projekta Nacionalnog Interesa, odobren je kroz dvije faze evaluacije, a u tijeku je posljednja faza koja se provodi kroz zatvoreni natječaj za projekte odobrene u drugoj fazi. Ukupna vrijednost projekta CEKOM 3LJ je 50 milijuna kuna.

Izvor: Poslovni Dnevnik
https://www.pressreader.com/croatia/poslovni-dnevnik/20171004/281865823676435

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj