Laboratorijska mjerenja

18.12.2021.
Laboratorijska mjerenja

U laboratoriju Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, na terenima prikupljeni uzorci determiniranih biljnih vrsta se analiziraju.

Laboratorijska mjerenja

Laboratorijska mjerenja

Laboratorijska mjerenja

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj