Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos

01.06.2021.
Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos

Temeljem članka 19. Statuta Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ od 14. rujna 2016. i Pravilnika o radu Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ od 9. listopada 2017., Upravno vijeće, dana 31. svibnja 2021. godine, donijelo je Odluku o odabiru kandidata za prijem u radni odnos.

Preuzimanje Odluka

Odluka o odabiru - agronom

Odluka o odabiru - biolog

Odluka o odabiru - ekonomist

Odluka o odabiru - kemičar

Natječaj CEKOM 3LJ

Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj