Gore

Kriteriji za određivanje visine naknade

Kriteriji za određivanje visine naknade
Veličina datoteke:
115.94 kB
Datum objave:
21 siječnja 2022
 
 
 
Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj