Admin

Admin

Kao rezultat istraživanja financiranog kroz projekt CEKOM 3LJ, objavljen je izvorni znanstveni članak u časopisu Croatica Chemica Acta. Na radu su surađivali izv. prof. dr. sc. Ani Radonić, doc. dr. sc. Marina Zekić i doc. dr. sc. Zvonimir Marijanović sa splitskog...

Kroz projekt CEKOM 3LJ objavljen je članak u znanstvenom časopisu Industrial Crops & Products na kojem je radio prof. dr. sc. Igor Jerković (trajno zvanje) s Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, ustanove projektnog partnera...

Lucija Klanac, studentica našeg projektnog partnera Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uspješno je obranila diplomski rad na Zavodu za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nevija Zdoleca. Diplomski rad na temu...

U znanstvenom časopisu Plants objavljen je znanstveni članak koji je nastao kao rezultat projektnih aktivnosti CEKOM 3LJ, a u suradnji projektnog partnera Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku...

U prostorijama kompleksa CEKOM 3LJ u gospodarskoj zoni Čaporice jučer je održan sastanak projektnih partnera na kojem su, osim djelatnika CEKOM 3LJ, sudjelovali predstavnici vodećih hrvatskih znanstvenih institucija - iz Splita Institut za jadranske kulture i melioraciju krša...

Temeljem članka 19. Statuta Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ od 14. rujna 2016. i Pravilnika o radu Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ od 9. listopada 2017., Upravno vijeće...

Intervju kandidata održat će se u utorak 18. svibnja 2021. godine. u Poslovno uslužnom centru 3LJ, na lokaciji Gospodarska Zona Čaporice. Kandidati koji su udovoljili kriteriju od 60% bodovanja na pisanom testiranju za poslove rada na projektu CEKOM 3LJ pozvani su...

Nastavno na Javni natječaj za radna mjesta viši stručni suradnik (m/ž), za poslove rada na projektu CEKOM 3LJ, do završetka EU projekta, CEKOM 3LJ KK.01.2.2.03.0017, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 4 izvršitelja, obavještavamo kandidate da se navedeni rok o krajnjim rezultatima...

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Klasa: 644-01/21-01/3, Urbroj: 2175-05-10-21-01, od 10.03.2021. g. za prijam na radna mjesta: Viši stručni suradnik (m/ž), za poslove rada na projektu Cekom 3Lj do završetka EU projekta, oznake KK. 01.2.2.03.0017., poziva na prethodnu...

Srijeda, 14. listopada 2020. 12:47

Održana početna konferencija CEKOM 3LJ

U Trilju je danas održana početna konferencija projekta CEKOM 3LJ, koji bi u konačnici trebao osigurati inovativne proizvode bazirane na samoniklom aromatičnom bilju. Ova konferencija svojevrsni je dovršetak aktivnosti Triljana na projektima...

Stranica 3 od 4
Zajedno do fondova EU
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija
JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Trilj